Naša patrónka

Svätá Katarína

Patrónka našej kvačianskej farnosti je jednou z najpopulárnejších svätíc. Jej úcta v kresťanskom svete je mimoriadna. Zaradili ju dokonca do zoznamu štrnástich pomocníkov v núdzi. Išlo o skupinu veľmi rešpektovaných svätých, ktorí boli uctievaní zvlášť v stredoveku, ako zvláštni pomocníci v rozličných problémoch.

B. Tisi da Garofolo, Sv. Katarína

Svätá Katarína sa narodila okolo roku 282 v Egyptskej Alexandrii. Niektoré zdroje sa však zmieňujú aj o ostrove Cyprus. Ktovie. O jej živote hovoria mnohé pramene, tradícia a legendy. Je dosť zložité odlíšiť v nich historickú pravdu od symboliky, či od insitných predstav niektorých zbožných kresťanov.

Či už jej pôvod umiestnime do Egypta, alebo na Cyprus, všetky životopisy sa zhodujú v tom, že sa narodila v šľachtickej rodine. Podľa niektorých bola dokonca dcérou kráľa Costa. Katarína bola vznešená nielen svojim rodom, ale najmä mimoriadnou vzdelanosťou, bystrosťou ducha a krásou. Vynikala skvelým intelektom, znalosťou pohanskej filozofie, kresťanskej náuky a osobnou odvahou.

Jej rodičia zomreli skoro. Kresťankou sa stala asi štrnásť ročná. Na krst ju pripravil pustovník, ktorý ju zoznámil s Ježišovou náukou a láskou. Pred poznaním Krista dievčina odmietala svojich nápadníkov z pýchy, ale neskôr už  chcela žít úplne pre Ježiša.

V slávnej legende sa hovorí o jej nočnom zjavení. Ježiš ako Dieťa v náručí svojej matky Panny Márie sa k nej sklonil a navliekol jej na prst zlatý prsteň. Bolo to znamenie, že sa stáva jeho nevestou. Katarína po prebudení videla na ruke prsteň, kľakla si a božskému Snúbencovi sľúbila zachovanie panenskej vernosti.

L. Carracci, Sen sv. Kataríny, 1593

Keď bol pri jednej príležitosti cisár Maxentius v Alexandrii, usporiadal tam okázalé slávnosti. Všetci pozvaní mali obetovať modlám, ale osemnásť ročná Katarína odmietla: „Cisár, ak by si chcel, mohol by si poznať, že vaši bohovia sú len preludom a hlúposťou. Rozum hovorí, že len jedna bytosť môže byť najvyššia…“ Katarína mu vytkla jeho zaujatosť voči kresťanom, ktorých dával zabíjať.

Nahnevaného cisára od potrestania opovážlivej dievčiny zadržiavala len jej podmanivá krása. Bol uchvátený nielen jej čarom, ale aj odvahou a múdrosťou.

G. Reni, Sv. Katarína, 1606

Cisára napadlo, že Katarínu, ale aj vieru alexandrijských kresťanov zlomí tak, že dievča verejne usvedčí z omylov. Pozval 50 filozofov, skvelých rečníkov a ti mali presvedčiť Katarínu o tom, že sa mýli a neuvažuje logicky. Očakávaný výsledok sa však nedostavil. Naopak, Katarína presvedčila svojich oponentov a niektorí z nich sa stali kresťanmi. Rozzúrený cisár ich dal upáliť.