Aktuality

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

19. máj 2024

Modlitba za pokoj v národe:

Všemohúci Bože, ty si stvoril ľudí,

aby v pokoji žili na Zemi a zveľaďovali všetko, čím si naplnil ich život;

všetkých si chránil pred zlom a viedol v pokoji;

vypočul si tých, čo ti s dôverou prednášali svoje prosby,

a požehnával si každého, kto v pokore žiadal o tvoju milosť.

Preto ti dnes s dôverou predkladáme túto modlitbu za našu krajinu:

aby v nej vzájomný dialóg a túžba po spravodlivosti

zvíťazili nad ohováraním a korupciou;

aby naši verejní predstavitelia spojili sily v boji so zlom a každou neprávosťou;

aby sme všetci hľadali spoločné dobro, zastali sa najslabších, pomohli chudobným

a žili jeden pre druhého ako členovia veľkej rodiny, ktorej pravý domov nájdeme len v tebe,

nebeský Otče. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty na Slovensku pozýva všetkých veriacich dňa 31.5.2024 na nočnú púť na horu Butkov spojenú s duchovným programom – Podrobný program nájdete na plagáte. Začiatok programu je o 23:00 pri bráne rodiny, kde začneme spoločnou moderovanou krížovou cestou svetla. 

Pre tých čo by chceli využiť spoločnú autobusovú dopravu je potrebná registrácia u oblastného lídra. Pre Ružomberský a Liptovskomikulášsky dekanát – telefonicky alebo SMS na číslo 0911134264 (do SMS prosím uviesť Meno , priezvisko, lokalitu na nástup do autobusu RK / LM a email)

Registračný formulár nájdete na Facebook stránke Extrémnej Krížovej Cesty – Ružomberok. Cena za autobus je 13€. Registrácia na autobus je možná do 27.5. Odchod autobusu bude v piatok 31.5.2024 o 20:00 zo železničnej stanice v Ružomberku. (V prípade väčšieho počtu záujemcov z okolia LM budeme vybavovať autobus aj z Liptovského Mikuláša. Čas odchodu autobusu ako aj miesto nástupu budeme posielať cez SMS správu 28.-29.5.) 

Ak budete cestovať po vlastnej osi  registrovať sa nemusíte.

Za EKC Ružomberok
Juraj Sashalmi
ekc.ruzomberok@gmail.com
0911 134 264


Správy z Vatikánu