Spevokol

Detský spevokol pri kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Kvačanoch

Detský spevokol prešiel mnohými zmenami, niektoré deti odišli a iné zasa prišli. V roku 2005 – 2006 na detských omšiach začal hrávať Jozef Forgáč a od januára 2008 začal hrávať aj na svätých omšiach. V novembri  2011 na detských omšiach začala hrať Veronika Parížeková. Detský spevokol tvorili: Simonka Tylková, Erika a Emka Pačesová, Leila Gonšenicová, Emka Kudzbelová, Tamarka Parížeková, Sofia Urbanová, Lucka Kojšová, Terezka Rypáková, Tánička a Erika Kunová, Zuzka a Katka Chlebíková. Pri niektorých slávnostných príležitostiach, ako je pri 1. sv. prijímaní nám pomáhajú dievčatá : Mirka Glončáková a Barborka Lasáková.  Detský spevokol vedie Bc. Zuzana Parížeková a Janka Štepaniaková. Aj keď sa nám nie vždy všetko podarí, myslím si, že Bohu a aj veriacim to vôbec nevadí. Dôležité je, že deti spievajú s chuťou, elánom a na oslavu Boha. Repertoár spevokolu tvoria známe aj menej známe pesničky, ukazovačky, jednoduché piesne, nakoľko zbor tvoria aj deti z materskej škôlky.

Detský spevokol pri kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Kvačanoch

Nech sa páči, príďte medzi nás, malí a či veľkí a obohaťte svoju dušu a srdiečko na detských sv. omšiach, ktoré sú nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých veľkým obohatením.

CIRKEVNÝ SPEVÁCKY ZBOR KOSTOLA SV.  KATARÍNY V KVAČANOCH

1. 7. 2002 prišiel do farnosti Kvačany vdp. František Čureja a vďaka nemu začala farnosť ožívať. Pomaly začal fungovať aj spevokol. Nový pán farár,  stále povzbudzoval veriacich, aby sa v kostole spievalo. A tak  ku koncu roka 2002 na odpustovú slávnosť sv. Kataríny sa začal náš spevokol prebúdzať. Na Vianoce hral Jozef Húska a pomohla mu  Soňa Turzová, ktorá hrala s deťmi v spevokole ešte, keď hrával na organe Jozef Galica ml. Ku koncu roka 2002 sa začala učiť hrať p.  Anna Galicová ako 55 ročná a od februára 2003 sa stala hlavnou kantorkou  farnosti. Ďalším kantorom bol Jozef Húska a od roku 2008  v kantorských povinnostiach pomáha aj Jozef Forgáč. S veľkou chuťou a elánom sme sa pustili do hrania a spievania už počas pôstneho obdobia. Prvou  veľkou skúškou spevokolu boli Veľkonočné sviatky v roku 2003, ktoré sami uznáte, sú veľmi náročné. Aj keď sme sa len učili, na prvý raz sme to celkom dobre zvládli a veľkonočné trojdnie aj veľkonočná nedeľa dopadla dobre a pán farár bol s nami spokojný. Začiatky boli ťažké, aj veľa reptania, ale s Božou mocou a s pomocou nášho kňaza sme to s trpezlivosťou a obetavosťou zvládli.

V začiatkoch spevokolu veľmi dobre pomohli pán učiteľ Milan Červený a pani učiteľka Emília Červená. Vedúcou spevokolu sa stala Bc. Zuzana Parížeková a postupne sa pridali: Elena Štepaniaková, Janka Štepaniaková, Mária Tkáčová, Hela Húsková, Milan Čendula, Jozef Kojš, Jozef Klepáč, Červený Milan s manželkou Emíliou, Július Kudzbel, Anna Burdelová, Anna Drbjaková, na Veľkú noc 2009 sa pridala ku nám Anabela Ratulovská a na Vianoce 2010 prišiel medzi nás ďalší spevák Mgr. Ladislav Gromský. Niekedy nám prídu pomôcť zaspievať dievčatá : Veronika Parížeková, Mirka Glončáková a Barborka Lasáková. Svojím spevom prispievame ku krajšiemu prežitiu omší, ako sú  svadobné omše, krsty, prvé sv. prijímania, rekolekcie, birmovka, pohrebné omše, cirkevné sviatky, vianočné a veľkonočné sviatky. Každá pomoc, ktorá vychádza zo srdca a z celej duše je vítaná. Nie nadarmo sa hovorí, „ Kto spieva, dvakrát sa modlí.“

Spevokol otvára naďalej svoju náruč pre nové hlasy.