Galéria

Krížová cesta; 13. marec 2016
Prvé sv. prijímanie; 30. apríl 2016Sviatosť birmovania, Mons. Štefan Sečka, 24. september 2016
Vianoce 2016Krížová cesta, 2. apríl 2017Náter striech, máj 2017